آخرین مطالب

بازدید رئیس هیئت فوتبال استان ،ازمدرسه فوتبال ساتراپ آبپخش،تصاویر

به گزارش آفتاب آبپخش،محمد نجفی رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر عصر دیروز از مدرسه فوتبال ساتراپ آبپخش و همچنین ازامکانات ونحوه برگزاری کلاسها بازدیدکرد....

آفتاب آبپخش، عصر دیروز رییس هیت فوتبال استان به طور سرزده جهت بازدید ازمدرسه فوتبال ساتراپ همراه با دبیر هیت اقای محتشمی  واقای محمدحسین پوررییس اداره ورزش وجوانان اب پخش  از  مدرسه فوتبال و امکانات ونحوه برگزاری کلاسها بازدید کردند


نجفی با تاکید بر اینکه فستیوال و فوتبال مدارس ما در کشور نمونه هستند، عنوان داشت: ما توانسته‌ایم در فوتبال پایه در استان بوشهر برنامه و نگاه جدیدی حاکم کنیم.

وی یادآور شد: ما توانسته‌ایم با بهره‌گیری از برنامه‌های جدید و خاص در مدارس فوتبال بوشهر تولید خوبی برای فوتبال داشته‌ باشیم


رییس هیت فوتبال استان ازاهمیت مدارس فوتبالی وکسانی که با مجوزرسمی کارمیکنند پرداخت افزود،پارسال که ۶نفر ازاستان بوشهر در تیم ملی پایه داشتیم که ازمدارس فوتبال برگزدیده شده بوند.

وی درپایان از مدرسه فوتبال ساتراپ آبپخش، واز نحوه برگزاری تمرینات ونظم مدرسه وامکانات هم ابراز رضایت کردند.