آخرین مطالب

پتروشیمی دشتستان هنوز مجوز زیست محیطی نگرفته

 دلشب ما نظرات کارشناسی خودمان (پتروشیمی دشتستان) را به کارگروه مرکزی در سازمان محیط زیست داده و گفته ایم اگر الزامات موردنیاز چنین پروژه هایی مثل دسترسی به آب و آلایندگی های احتمالی مورد توجه واقع شود، مخالفتی نداریم. و به شهرداری ها هشدار داد اگر برای ساماندهی دفن زباله ها اقدام نکنند، پیگیری قضایی خواهد کرد.


آفتاب آبپخش،حسین دلشب در شرایطی به مناسبت هفته محیط زیست به میان خبرنگاران آمد که از کم توجهی ها به محیط زیست استان گلایه مند بود؛ از جمله در خصوص گردوغبار که به گفته وی اقدامات مطالعاتی محیط زیست استان برای مقابله با آن نهایی شده، ولی با وجود نامه نگاری و پیگیری های متعدد، هنوز کارگروه اصلی در استانداری تشکیل نشده تا زمینه تامین اعتبار و اقدامات اجرایی فراهم شود.

از شهرداران به مرجع قضایی شکایت می کنیم

مدیرکل محیط زیست استان همچنین در خصوص وضعیت دفع پسماندهای استان توسط شهرداری ها گفت: طی دو سال اخیر برنامه استان و کارگروه مربوطه در استانداری این می باشد که دو مرکز اصلی پسماندها در شمال و جنوب استان ایجاد شود که البته به نتیجه نهایی نرسیده، ولی مصمم هستیم تا قبل از تعیین تکلیف آن موضوع، شهرداری ها ملزم شوند سایت های فعلی را ساماندهی نمایند.

حسین دلشب ادامه داد: بارها اخطار، نامه نگاری و تعامل با شهرداری های استان برای ساماندهی محل های فعلی دفن پسماند شده، ولی تا امروز موردتوجه واقع نگردیده، اما مصمم هستیم بزودی علیه شهردارانی که در این خصوص بی توجهی می نمایند، اقدامات قضایی را شروع کنیم.

وی با بیان اینکه محیط زیست اولویت کشور است و نباید آن را به موضوعات اداری و سیاسی گره بزنیم، ادامه داد: شکل فعلی مدیریت پسماند در شهرهای استان نیازمند بازنگری و اصلاحاتی است تا برای مردم مخاطره آمیز نباشد، از این رو به دلیل بی نتیجه ماندن پیگیری قبلی با شهرداری ها، بزودی پیگیری قضایی را دنبال می کنیم.

پتروشیمی دشتستان هنوز مجوز زیست محیطی نگرفته

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه خبرهای ضدونقیضی درباره صدور مجوز زیست محیطی پتروشیمی دشتستان به گوش می رسد، اظهار داشت: ما نظرات کارشناسی خودمان را به کارگروه مرکزی در سازمان محیط زیست داده و گفته ایم اگر الزامات موردنیاز چنین پروژه هایی مثل دسترسی به آب و آلایندگی های احتمالی مورد توجه واقع شود، مخالفتی نداریم. باید دید نهایتا سازمان محیط زیست کشور در این خصوص چه تصمیمی می گیرد.

دلشب با بیان اینکه سازمان محیط زیست درباره صدور مجوز صنایع بزرگ حساسیت زیادی دارد تا مانع تکرار مشکلات پروژه های مشابه شود، افزود: برهمین اساس اخیرا طرح زیست محیطی منطقه ویژه شمال استان نیز مورد موافقت قرار نگرفته است.