آخرین مطالب

استاندار بوشهرخبرداد،در آبپخش پیکیج تصفیه آب 2 هزار متر مکعبی طی چند هفته آینده وارد مدار میشود

سالاری مشکلات کم آبی در استان بوشهر را یادآورشد و افزود: در این راستا نیز اقدام های خوبی صورت گرفته در شهرهای سعدآباد و آبپخش دو پیکیج تصفیه آب 2 هزار متر مکعبی در حال نصب است که طی چند هفته آینده وارد مدار می شود.
نتیجه تصویری برای استانداربوشهر

آفتاب آبپخش،استاندار بوشهر گفت: در ارتباط با مشکل تامین برق در شهرهای خارگ و تنگ ارم کارهای خوبی انجام شده و در بقیه نقاط مشکل دار استان نیز اقدام های موثری در حال انجام است ولی با این حال امیدواریم مردم نیز با مصرف بهینه برق مانع از خاموشی شوند.
سالاری مشکلات کم آبی در استان بوشهر را یادآورشد و افزود: در این راستا نیز اقدام های خوبی صورت گرفته در شهرهای سعدآباد و آبپخش دو پیکیج تصفیه آب 2 هزار متر مکعبی در حال نصب است که طی چند هفته آینده وارد مدار می شود.
وی افزود: در نیمه نخست مردادماه جاری نیز 10 هزار مترمکعب به حجم آب ورودی استان بوشهر از خط کوثر اضافه خواهد شد.
استاندار بوشهرادامه داد: در این حوزه با تعریف یک پروژه 150 میلیارد ریالی 13 هزار متر مکعب آب دیگر نیز به مقدار آب ورودی استان بوشهر از خط کوثر افزوده خواهد شود.
وی گفت: در حوزه توزیع اعتباراب پروژه های بخش آب شرب و کشاورزی استان بوشهر باید بسیار جدی گرفته شود و زمینه اجرای آنها در موعد مقر انجام شود.
استاندار بوشهر گفت: برای اجرای پروژه آبشیرین کن دلوار سرمایه گذار مشخص شده و برای آبشیرین کن سیراف نیز عملیات آن در دست انجام است.
وی افزود: پروژه احداث آب شیرین کن 35 هزار متر مکعبی بوشهر نیز در حال مناقصه است که می تواند نیمی از مصرف آب بوشهر را تامین کند .