آخرین مطالب

یادداشت،سیده الهام موسوی ،ضوابط متناسب مکان گزینی صنعت ﭘتروشیمی در بخش آبپخش

آفتاب آبپخش،صنعت ﭘتروشیمی یکی از زیرگروه های صنایع سنگین محسوب شده و طبعا مکان گزینی آن مطابق با نوع گروه بندی، رعایت ضوابط خاصی چون....


آفتاب آبپخش،صنعت ﭘتروشیمی یکی از زیرگروه های صنایع سنگین محسوب شده و طبعا مکان گزینی آن مطابق با نوع گروه بندی، رعایت ضوابط خاصی چون: سازگاری با سایر کاربری اراضی، موقعیت جغرافیایی، مقاوم بودن زمین کاربری، دوری از گسل ها و مناطق لرزه خیز ، دسترسی آسان به آب کافی، عدم جانمایی در مسیر وزش باد غالب، توسعه آتی فیزیکی شهری و روستایی، شرایط اقلیمی متناسب، توجه به آثار صنایع بر میزان آلودگی های صوتی، آب و هوا در محیط شهری، روستایی و زمین های زراعی را می طلبد. از این رو در مورد بخش آبپخش که سهم اعظم اقتصادی و هویتی آن متکی بر کشاورزی است ؛ سیاست گزاری و برنامه ریزی به صورت همگام و در همه سطوح امری است بسیار ضروری. به عبارت بهتر با مکان گزینی بهینه این صنعت ضمن فراهم نمودن شرایط افزایش اشتغال جوانان در صنعت ﭘتروشیمی، می توان زمینه اشتغال در صنعت گردشگری، رونق بخش کشاورزی و دیگر مشاغل را نیز در این ناحیه به صورت همگام و بدون تداخل با دیگر بخش ها فرآهم نمود.
ضوابط متناسب مکان گزینی صنعت ﭘتروشیمی در بخش آبپخش:
1- در مسیر وزش باد غالب بخش آبپخش یعنی شمال غرب نباشد.
2- در مسیر متناسب توسعه آتی سکونتگاه ها( شمال برای شهر آبپخش، غرب، شمال غرب و جنوب غرب برای سعدآباد و جنوب برای میاندشت) قرار نگیرد.
3- با انواع توسعه فعلی و آتی کاربری اراضی اطراف خود چون مسکونی، آموزشی، بهداشتی و درمانی سازگار باشد.
4- بین توسعه کاربری های تولیدی( زراعی و باغات)، گردشگری و صنعتی(صنعت ﭘتروشیمی ) هماهنگی برقرار نماید.
5- موجب توسعه همگام سایر بخش ها گردد.
6- به توسعه سایر بخش آسیب نرساند و یا آن را به حداقل برساند.
7- با فرهنگ و آداب و رسوم ناحیه همگام گردد.
8- متناسب با شرایط ژئومورفیک و اقلیمی محدوده مکانیابی گردد.

* \" * توضیحات : این سکونتگاه ها صرفا به طور مثال و بر اساس ﭘژوهش نام آنها ذکر گردیده است. برای سایر نواحی بخش قطعا باید مطالعه صورت ﭘذیرد.
سیده الهام موسوی
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری