آخرین مطالب

توسط وزارت علوم؛ مهندسی نفت در دانشگاه خلیج فارس مجوز گرفت

آفتاب آبپخش: رییس دانشگاه خلیج فارس تاکید کرد: این رشته پایه مناسبی برای تقویت نیروی انسانی بوشهر در مقاطع بالاتر و جذب در صنایع استان می باشد.


شورای گسترش آموزش عالی با راه اندازی رشته مهندسی نفت در مقطع کارشناسی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر موافقت کرد و برای مهرماه سالجاری دانشجو می پذیرد.

رییس دانشگاه خلیج فارس با اعلام این خبر گفت: مهندسی نفت از رشته های پایه و با مزیت در استان است که زمینه برای تحصیل دانش آموزان ممتاز در این رشته دانشگاهی استان را فراهم می کند و پایه گذاری مناسبی برای حضور نیروهای استان در سمت های تخصصی صنایع نفت و گاز می باشد.

دکتر عبالمجید مصلح در گفتگو با «خلیج فارس» ادامه داد: از دو سال گذشته پیگیر فعالیت این رشته در دانشگاه خلیج فارس بودیم که به دلیل محدودیتی که برای جذب هیات علمی آن وجود داشت، تحقق این موضوع و موافقت شورای گسترش وزارت علوم زمان بر شد.

مصلح خاطرنشان کرد: در دفترچه انتخاب رشته امسال دانشگاهها، مهندسی نفت قرار گرفته و حداقل ظرفیت 50 دانشجوی ممتاز با اولویت بومی ها داریم.

وی ادامه داد: دو رشنه با مزیت دیگر برای مقطع کارشناسی مهندسی پلیمر است.

به گفته وی، دو رشته جدید معماری کشتی و مدیریت استراتژیک هم در مقطع کارشناسی ارشد امسال برای اولین بار در دانشگاه خلیج فارس دانشجو جذب می کند.

مصلح در پایان گفت: دانشگاه خلیج فارس برای سال تحصیلی جدید دارای 29 رشته کارشناسی، 50 رشته کارشناسی ارشد و 12 رشته دکترا می باشد که قریب 7 هزار دانشجو را پذیرش می کند.