آخرین مطالب

قهرمانی تیم اتحاد(پارس)آبپخش درمسابقات چهارجانبه پایه فوتبال دربوشهر/تصاویر

مسابقه چهارجانبه تدارکاتی فوتبال  پایه درورزشگاه کارگران بوشهربرگزارشد. در سه رده ی(10-11-12,13سال)/تیم اتحاد(پارس)آبپخش موفق شد،برتیم های زیربه نتیجه پیروزی دست یابد:


رده ی10سال
بازی اول: تیم اتحاد(پارس)آبپخش1
              تیم استقلال عالیشهر0
زننده ی گل:آقای مرتضی کرامت
پاس گل:آقای داوودجهانبازیان
بازی دوم:تیم اتحاد(پارس)آبپخش1
              تیم آزادی زیارت 0
زننده ی گل :آقای علی اکبرپولادی
پاس گل:آقای رضاصداقت
رده ی 11سال
بازی اول:تیم اتحاد(پارس)آبپخش1
              تیم فولادبوشهر0
زننده ی گل:آقای داوودجهانبازیان
پاس گل:آقای مهدی حیدری
بازی دوم:تیم اتحاد(پارس)آبپخش1
              تیم استقلال عالیشهر0
زننده ی گل:آقای داوودجهانبازیان
پاس گل:آقای امیررضا شیخی
رده ی 12,13
بازی اول:تیم اتحاد(پارس)آبپخش2
              تیم فولاد بوشهر1