آخرین مطالب

فرشاد عنبری درگفتویی با آفتاب آبپخش/باحریف چینی مبارزه کنم/برای بهترین شدن میجنگم

به گزارش آفتا ب آبپخش، فرشادعنبری  درگفتگویی  بیان داشت  درحال  اعزام به مسابقات  حرفه ای فوق خاص  هستم که باحریف چینی مبارزه کنم.


وی بیان داشت، درمسابقه ات بین المللی ارمنستان در رشته کیوکوشین مقام سوم 
مسابقه ات جهانی در کشور باکو مقام سومدرمسابقات حرفه ای درتایلند درمقابل موی تای کار تایلندی مقام اول را کسب  کنم.


 ایشان افزود آماده  مبارزه هستم و اینبار با قدرت بیشتری در مسابقات فوق خاص  شرکت میکنم ،
وی  درپایان خاطر نشان کرد ،مبارزات تک راند هست یعنی مرگ درمرگ ،که  من برای بهترین شدن میجنگم تا به دنیای خود ثابت کنم که من بهترینم.