آخرین مطالب

تصفیه خانه آبپخش با اعتبار 11 میلیارد ریال و ظرفیت تولید 2هزار 500 مترمکعب آب درحال پیگیری

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح تصفیه خانه در آبپخش دشتستان اظهار کرد: این طرح امسال با اعتبار 11 میلیارد ریال و ظرفیت تولید 2هزار 500 مترمکعب آب در شبانه‌ روز با هدف برطرف کردن مشکل مردم این شهر پیگیری می ‌شود.


به گزارش آفتاب آبپخش، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر روز چهارشنبه به نقل از کیقباد یاکیده افزود: براساس طرح نکاشت با 15 میلیارد ریال اعتبار حقآبه کشاورزان در اطراف رودخانه شاهپور کازرون خریداری شد و برهمین اساس آن میزان آبی که برای کشت محصولات مختلف کشاورزی مصرف می شد، وارد شبکه آبرسانی استان بوشهر می ‌شود.
وی اضافه کرد: آنچه به منابع آب آشامیدنی استان بوشهر آسیب وارد کرده و توزیع آب در تابستان‌ها را دشوار می ‌کند تغییر آبدهی رودخانه شاهپور و خشک شدن چشمه ساسان کازرون است.
یاکیده بیان کرد: با اجرای طرح نکاشت منابع آب آشامیدنی استان بوشهر از استان فارس پایدار و افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه منابع آب آشامیدنی استان بوشهر براساس میزان سرانه استاندارد، 40 درصد افزایش دارد گفت: با اجرای طرح‌ های تدوین شده، در دست اجرا و افتتاح شده، تا پایان سال آینده این استان نباید مشکلی در بخش آب آشامیدنی داشته باشد.
یاکیده با تاکید بر توجه مشترکان به مدیریت مصرف آب بیان کرد: اگر به هر میزان که منابع تامین آب آشامیدنی استان بوشهر اضافه شود، مشترکان نیز به همان میزان بر مصرف خود بیافزایند هیچ وقت مشکل آب استان برطرف نمی ‌شود.
وی تاکید کرد: از مشترکان آب آشامیدنی درخواست می ‌شود با توجه به محدودیت منابع، ضعف بضاعت منابع آب و تامین 90 درصد آب آشامیدنی استان بوشهر از استان‌ های دیگر، به مصرف معقول که بهترین راهکار برای جلوگیری از بحران کم ‌آبی است، توجه و عمل کنند.
یاکیده گفت: با مدیریت مصرف، استفاده از تکنولوژی و ابزارآلات کاهنده مصرف و با برنامه‌های انجام شده در اجرای طرح‌های آبرسانی 30 درصد به منابع آب آشامیدنی استان بوشهر افزوده می‌ شود.
وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح تصفیه‌خانه سعدآباد همجوار رودخانه این شهر اظهار کرد: طرح تصفیه‌خانه سعدآباد با تولید روزانه 2هزار و 500 متر مکعب وارد مدار شد که نقشی مهم در حل مشکلات مشترکان آب این شهر دارد.
یاکیده با بیان اینکه سعدآباد و آبپخش دشتستان در انتهای خطوط آبرسانی قرار دارند افزود: اجرای طرح تصفیه خانه سعدآباد کار بزرگی است و می تواند یکی از مهم‌ترین مشکلات این منطقه را برطرف کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح تصفیه خانه در آبپخش دشتستان اظهار کرد: این طرح امسال با اعتبار 11 میلیارد ریال و ظرفیت تولید 2هزار 500 مترمکعب آب در شبانه‌ روز با هدف برطرف کردن مشکل مردم این شهر پیگیری می ‌شود.
یاکیده با اشاره به تولید روزانه 320 هزار مترمکعب آب در استان بوشهر افزود: از این میزان آب 200 هزار متر مکعب آن در شبکه آبرسانی شهرها و مابقی در شبکه‌‌های روستایی و صنایع توزیع می ‌شود.
وی گفت: با اجرای طرح‌های مختلف، وضعیت آبرسانی در استان بوشهر امسال نسبت به سال قبل بهبود یافته است.
یاکیده اظهار کرد: خط آبرسانی که از سد کوثر در استان کهگیلویه و بویر احمد تامین آب می کند، فاقد نوسان و 60 درصد مخزن این سد دارای آب و از پایداری مطلوبی برخوردار است.