آخرین مطالب

به قلم سردبیر؛تکراررویه 4سال پیش /یا انتخاب شهرداری آبپخش در انتظار یک شگفتی!!!!

اعضای شورای شهر آبپخش این روزها، شرایط سختی را می‌گذارند. بعد ازانتخابات پر حرف و حدیث شورای شهر  همه نگاه ها حالا به انتخاب شهردارآبپخش است.برخی از جریان های فشار  فضای منفی را در شبکه‌های اجتماعی علیه منتخبین شورای ‌شهر به وجود آوردند........


هرچند برخی در تلاشند اعضای شورای شهر را تحت فشار قرار دهند تا از این طریق به نیات خود دست یابند، اما اعضای شورای شهر تا این لحظه ثابت کرده‌اند که به رغم فشار خارج از شورا در اوج اقتدار درحال برنامه‌ریزی برای انتخاب شهردار آبپخش هستند.

 با نزدیک شدن به موعود قانونی انتخاب شهردار باز هم شاهد معرفی برخی گزینه‌های جدید به شورای شهر هستیم. در تازه‌ترین تحلیل‌ها پیرامون انتخاب شهردارآبپخش ، عده‌ای با توسل به برخی معیارها لزوم انتخاب شهردار از درون مجموعه شهرداری را گوشزد می‌‌کنند. به نظر می‌رسد این درخواست از سوی مدیران فعلی شهرداری آبپخش باشد که قصد دارند با فشار بر اعضای شورای شهر پنجم پایه‌های مدیریت خود را درچهار سال آینده محکم کنند.

 حال اینکه مهمترین برنامه  منتخبین مردم  در شورای شهرآینده ایجاد شفافیت در مدیرت به خصوص  مدیرت منابع مالی است  از این رو به نظر می‌رسد با توجه به حرکت مطلوب اعضای شورای شهر  آبپخش در انتخاب معیارهای عمومی برای انتخاب شهردار  و توافقات ابتدایی بر روی برخی از مدیران شناخته شده ، پاک دست و متخصص وهمچنین حق قانونی آنها برای انتخاب شهردار و پاسخ گویی در آینده درباره گزینه خود در نزد افکار عمومی، پسندیده است از هرگونه فشار براعضای شورای شهرخود داری شود.


یا برای انتخاب شهردار آینده آبپخش باید در انتظار یک شگفتی بود جایی که ممکن است یک عضو منتخب با چرخش رای خود و حتی یک گزینه شهرداری با کار بیشتر و جلب نظر تعداد بیشتر اعضا بر کرسی شهرداری آبپخش بنشیند.

علی رضایی منفرد-سردبیر آفتاب آبپخش