آخرین مطالب

جلسه هماهنگی مصاحبه ورودی های جدیددانشگاه فرهنگیان استان برگزارشد/تصاویر

به گزارش آفتاب آبپخش،عبدالرضا عرب زاده  معاون توسعه منابع واموردانشجویی دانشگاه فرهنگیان بعدازجلسه هماهنگی مصاحبه شوندگان جهت ورودبه دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد سال تحصیلی 96-97 درهردوپردیس دختران وپسران دانشجویان بعداز مصاحبه واعلام نتایج کنکورسراسری پذیرش می شوند


وی بیان داشت،،پیش بینی می شود امسال با حضور دانش آموزان ممتاز درمصاحبه ورودی برای سال تحصیلی جدید دانشجویان ممتازی را دررشته های مختلف پذیرش نماییم.  

عرب زاده افزود :امروزبا حضور مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه برای برگزاری جشن باشکوه دانش آموختگی ورودی های 92که امسال درمدارس حضور پیدا می کنند تصمیماتی اتخاذگردید .