آخرین مطالب

با حکم وزیر بهداشت صورت گرفت؛ انتصاب سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سعید کشمیری به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر منصوب شد.


به گزارشآفتاب آبپخش،طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سعید کشمیری به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر منصوب شد.

وی که متخصص بیهوشی است، سابقه ریاست بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر را در کارنامه دارد. کشمیری همچنین مسئول پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.

گفتنی است دکتر رییسی، رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اخیرا از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان معاون بهداشتی این وزارتخانه منصوب شد./