آخرین مطالب

برداشت خرما از نخلستان‌های آب‌پخش/گزارش تصویری

استان بوشهر یکی از قطب‌های تولید خرمای کشور است که سالانه حدود ۱۷۰ هزار تن خرما از نخلستان‌های این استان برداشت می‌شود. آب‌پخش با داشتن بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نخل به عنوان یکی از متراکم‌ترین نخلستانهای جهان محسوب می‌شود که حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی آب‌پخش را نخلستان تشکیل می‌دهد. همزمان با برداشت خرما در استان بوشهر برداشت خرما در نخلستانهای آب‌پخش نیز آغاز شده است.


برداشت خرما از نخلستان‌های آبپخش - بوشهر

http://cdn.isna.ir/d/2017/09/16/4/57555954.jpg?ts=1505556895763http://cdn.isna.ir/d/2017/09/16/4/57555955.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/09/16/4/57555956.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/09/16/4/57555957.jpg?ts=1505556887713http://cdn.isna.ir/d/2017/09/16/4/57555958.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/09/16/4/57555959.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/09/16/4/57555961.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/09/16/4/57555965.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/09/16/4/57555963.jpg?ts=1505556904409http://cdn.isna.ir/d/2017/09/16/4/57555960.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/09/16/4/57555962.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/09/16/4/57555964.jpg