آخرین مطالب

درنگی برمعضل آب شرب شهرآبپخش/تابستان امسال هم گذشت اما.........

آفتاب آبپخش، یادداشت مهدی یزدانی بهرام آبادی//،آیا درشهرهای همجوار هم سهمیه بندی آب بدین ترتیب است؟!! آیا شورای اسلامی شهر آبپخش خود را مؤظف نمی داند که مهمترین مشکل شهر خود را رفع نماید و یا توانایی آن را ندارند؟ وآیا با پیام های معذرت خواهی وامثالهم این مشکل حل می شود؟؟!!! یا هدف چیز دیگری است؟.........


عرایضم را با چندین سوال از مسئولین ، ریاست محترم آبفای آبپخش، ومخصوصا شورای اسلامی شهر آبپخش آغاز وتوقع دارم جوابی بدهند یا اقدامی انجام دهند که درکوتاهترین زمان ممکن برای مردم شهر آبپخش قابل لمس باشد. 
آیا زمان آن نرسیده که به وعده های داده شده در مورد رفع مشکل آب شرب دومین شهر بزرگ شهرستان دشتستان عمل شود؟ تا زندگی روزمره مردم عزیز شهر آبپخش به حالت عادی برگردد!!! 
چرا هر اتفاقی در منطقه کازرون ویا بالا دست رخ می دهد باید آب شرب بخش آبپخش دچار مشکل شده وهر روز برای رفع آن مردم را دست به سر می کنید؟!!! 
آیا این حوادث طبیعی تا چه اندازه برای شهرهای همجوار ایجاد مشکل (آب شرب)می کند؟ درحالی این سولات متعدد ذهن مردم شهر آبپخش را به خود مشغول کرده که نه مسئولی خود را جوابگوی آنها می داند، و بلکه روز به روز براین مشکل افزوده ومردم درآن دست وپا می زنند.
وآیا با پیام های معذرت خواهی وامثالهم این مشکل حل می شود؟؟!!! یا هدف چیز دیگری است؟ (سوء استفاده از وضع موجودو از همه مهمتر تبلیغات)
عدم نظم وانضباط ونداشتن برنامه درهرکاری باعث اتلاف وقت ، هدر رفتن زمان و هزینه های مالی بسیاری می شود. منظم ومشخص نبودن سهمیه بندی آب در شهر آبپخش باعث ایجاد استرس دربین خانواده ها وبه هم زدن نظم کاری و برداشتن هزینه های مالی فراوان واز همه مهم تر اتلاف وقت وزمان مخصوصا دراین موقع حساس از سال که به نوعی همه مردم شهر وبخش آبپخش مشغول جمع آوری وبرداشت دسترنج خود از نخیلاتشان هستند.
وهر کشاورز وهر کارگری باید حداقل روزی دوبار استعمام نماید تابتواند تجدید قوا کرده وبرای روز بعد آماده باشد. ولی در نبود مایع حیات در شهر آبپخش کشاورزان ومردم با مشکل عدیده ایی مواجه هستند، واین بحران توانسته زندگی وکسب کار مردم را تقریبا فلج نماید. 
این درحالی است که درشهر آبپخش سهمیه بندی آب به این ترتیب است، که شهروندان هر 48 ساعت فقط 4یا 5 ساعت آب دارند، که بعضی از خانواده ها اصلا(آبی) نمی رسد، و یا فقط 2 ساعت می توانند آب گیری داشته باشند. 
آیا درشهرهای همجوار هم سهمیه بندی آب بدین ترتیب است؟!! آیا شورای اسلامی شهر آبپخش خود را مؤظف نمی داند که مهمترین مشکل شهر خود را رفع نماید و یا توانایی آن را ندارند؟ 
درحال حاضر ما دربین دعا برای بارش باران یا نباردین باران سردرگم هستیم ازیک طرف دعا می کنیم تا سال پربارشی داشته باشیم وکشاورزان عزیز ایران اسلامی بتوانند سال زراعی خوبی را همراه با اشتغال زایی داشته باشند. 
اما نکته قابل توجه اینجاست که اگر هم دعای ما مستجاب شود، باز سرآغاز مشکلی دوچندان است. وآن اینکه آب شرب آبپخش تا چند روز با مشکل مواجه و قطع می گردد!!! 
اداره آبفای شهر آبپخش باید برای آب دهی به محلات و مردم نگین سبز استان بوشهر برنامه منظم داشته باشد، تابتواند درساعت تعیین شده به مردم خدمات دهد.ولی ......  کشاورزان ونخلداران شهر وبخش آبپخش نمی دانند در شبانه روز به فکرتأمین آب شرب خانواده خود باشند، یا به حراست و نگهبانی از خرمای نخیلات خود بپردازند؟! 
دراین مواقع حساس وبحرانی مسئولین مربوطه وشورای اسلامی شهرآبپخش نباید راه حل مناسبی و رایزنی هایی ازقبل انجام می دادند، تا بتوانند حداقل از آب کوثر سهمیه ای برای چنین روزهایی به شهر آبپخش اختصاص دهند؟ 
مردم خوب می دادند، ولی از سر خضوع و صبر پیشه کردن به امید فردایی بهتر درحل این مشکل امروز را به فردا می سپارند، و آخر تاکییی؟؟؟ 
خانواده هایی درشهرآبپخش وجوددارد که بعضا ۱۰تا۱۵شبانه روز قطره ای آب به منزلشان ورود نکرده واز وضع موجودبسیار کلافه هستند. 
آیا مردم با فرهنگ وکشاورزان زحمت کش انقلابی ؛ ولایتمدار وشهیدپرور نگین سبز استان بوشهر باید تاکی دغدغه آب شرب را داشته باشند؟؟؟
از مسولین محترم عاجزانه خواهشمندم با تدابیری که می اندیشند امید رابه خانه وخانواده هر ایرانی هدیه دهند. 
ودرپایان عرایضم سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و طول عمر باعزت را برای رهبری فرزانه از خداوند منان خواهان وخواستارم. 
ارادتمند مخلص مردم عزیز شهر آبپخش مهدی یزدانی بهرام آبادی  
.مهرماه ۱۳۹۶