آخرین مطالب

آغاز آبیاری پس از برداشت محصول نخیلات شبکه آبپخش از بیستم مهرماه

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری وزهکشی استان بوشهر گفت:حجم آب ذخیره پشت سد رئیسعلی دلواری به طور چشمگیری کاهش یافته و بیش از ۷۸ میلیون متر مکعب از آب موجودبرای پایداری سد قابل برداشت نیست.
نتیجه تصویری برای سید مهدی موسوی آبپخش

به گزارش آفتاب آبپخش؛سید مهدی موسوی  بعدازظهر امروز در نشست بررسی اجرای طرح آبیاری در نخلستان‌های دشتستان  از پایان برداشت خرما در نخلستان‌های دشتستان خبرداد و اظهار داشت: با توجه به پایان برداشت محصول نخیلات شبکه آب پخش ، آبیاری نخیلات در دوره پس از برداشت محصول بسیار حائز اهمیت است.

نتیجه تصویری برای سید مهدی موسوی آبپخش

وی با اشاره به تامین آب اراضی نخیلات آب‌‌پخش دشتستان از سد رئیسعلی دلواری خاطر نشان کرد: بر این اساس با هماهنگی شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر آب از سد رئیسعلی دلواری برای مشروب کردن نخیلات آب‌پخش از طریق شبکه آبیاری رهــاسازی می‌شود و از ۲۰ مهر ماه آبیاری پس از برداشت محصول نخیلات آغاز می‌شود.

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر افزود : حجم آب ذخیره پشت سد رئیسعلی دلواری به طور چشمگیری کاهش یافته است و بیش از ۷۸ میلیون متر مکعب از آب موجود برای پایداری سد و ممانعت از ایجاد هر گونه نقصان و خسارت به بدنه سد قابل استحصال نیست.

موسوی با بیان اینکه در همین راستا میزان آب اختصاص یافته به آبیاری نخیلات شبکه آبپخش ۳۲ میلیون متر مکعب است افزود: آب موجود در سد رئیسعلی دلواری دشتستان دربازه زمانی ۷۵ روز با دبی آب ۵ متر مکعب توزیع می‌شود.

وی آغاز آبیاری نخیلات آب‌پخش دشتستان خبرداد و  تصریح کرد : با تلاش شبانه روزی ماموران توزیع آب شبکه آبپخش آبیاری نخیلات از ۲۰ مهر ماه با دبی ۵ متر مکعب از ادامه دوره آبیاری گذشته آغاز می‌شود و در دوره آبیاری جدید ناچار به کاهش مصرف آب و به تبع آن کاهش دوره آبیاری نخیلات هستیم .

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر عنوان کرد : برای آبیاری نخیلات شبکه آبپخش، مصرف بهینه آب و کوتاه تر شدن دوره آبیاری، همکاری و مشارکت کشاورزان یک نیاز ضروری است .

موسوی با اشاره به صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی در دشتستان خاطر نشان کرد: با توجه به کاهش بی سابقه حجم ذخیره آب سدرئیسعلی دلواری درسال زراعی جاری با همکاری کشاورزان ناگزیر به  حداقل ۳۰ درصدصرفه جویی مصرف آب بوده تا بتوانیم تعادل نسبی در منابع ومصارف آب موجود در مخزن سدایجاد کنیم و امکان آبیاری نخیلات مجاز تحت پوشش شبکه آب پخش بیش از یک میلیون اصله نخل فراهم شود.

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر با توجه به اهمیت این دوره از آبیاری نخیلات از باغداران خواست تا ضمن صرفه جویی در مصرف آب با پرداخت به موقع آب بهاء و پرهیز از هر گونه اختلال در نظم آبیاری نخیلات ، ماموران توزیع آب این شرکت را یاری کنند.

وی تاکید کرد:باتوجه به کاهش کم سابقه حجم آب مخزن سد رئیسعلی دلواری کشاورزان  نسبت به اجرای تقویم آبیاری براساس برنامه زمانبندی با واحد توزیع آب اداره آبیاری آب پخش همکاری کنند.