آخرین مطالب

مهندس رجایی/تعهد تحویل حجم 95 میلیون متر مکعبی به باغداران آبپخش در هر سال

به گزارش آفتاب آبپخش، رجایی با بیان تعهد تحویل حجم 95 میلیون متر مکعبی به باغداران آبپخش در هر سال افزود: از فروردین ماه امسال تا فصل برداشت حدود 63 میلیون متر مکعب آب در اختیار باغداران قرار گرفت.وی اضافه کرد: برای بخش باقی مانده سال که دور بعدی آبیاری (پس از برداشت محصول) است نیز 32 میلیون متر مکعب ابلاغ شده که طبق تقویم آبیاری، این آب در اختیار بهره برداران قرار می گیرد.


به گزارش آفتاب آبپخش، شاپور رجایی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با شیوه های نوین آبیاری، آب بموقع و به اندازه در اختیار نخل قرار می گیرد و درخت نیز در آن شرایط بازدهی بهتری خواهد داشت.
وی اضافه کرد: نخیلات هم از لحاظ حجم و هم در دوره های مختلف رشد و ثمردهی نیاز به آب دارند، به همین دلیل نه تنها حجم زیاد آب در زمان کوتاه به تنهایی جوابگو نخواهد بود بلکه غرقابی کردن نخل باعث کاهش تولید محصول نیز می شود و در زمانی که نخل نیاز به آب دارد آبی در دسترس نیست.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر در باره وضعیت سد رئیسعلی دلواری و تخصیص آب حقابه های پایین دست نیز گفت: هر سد برای تخصیص آب دارای یک برنامه ریزی است که این تخصیص براساس آمار درازمدت تنظیم و درآن سهم هر کدام از کاربری هایی آن سد از جمله بخش شرب، صنعت، باغ ها، زراعت و زیست محیطی تعیین و ابلاغ می شود.
رجایی ادامه داد: علاوه بر برنامه ریزی دوره ای سد، هر سد دارای یک برنامه منابع و مصارف سالانه است که در پایان سال آبی (شهریورماه) آخرین وضعیت سد از لحاظ حجم ورودی، حجم ذخیره سد و تعهداتی که در پائین دست به صورت حقابه دارد بررسی و برنامه مصرف سالانه سد پس از تنظیم، توسط وزارت نیرو به زیرمجموعه ها ابلاغ می شود.
رجایی اظهارکرد: پس از آبگیری حدود 110 میلیون متر مکعبی سد رئیسعلی دلواری در سال آبی گذشته، ذخیره پشت این سد حدود 240 میلیون متر مکعب برآورد شد که درزمان حاضر حجم ذخیره این سد حدود 125میلیون متر مکعب است.
وی ادامه داد: تنها با این مقدار می توان حقابه نخیلات را تامین و برای بخش زراعت با مشکلات جدی روبرو هستیم و امکان تامین آب این بخش را نداریم.
رجایی یادآور شد: همچنین سایر مصرف کنندگان از جمله بخش زیست محیطی جزو اولویت های اول است که هم اکنون هم به صورت مستمر این حقابه را تخلیه می کنیم.
رجایی با بیان تعهد تحویل حجم 95 میلیون متر مکعبی به باغداران آبپخش در هر سال افزود: از فروردین ماه امسال تا فصل برداشت حدود 63 میلیون متر مکعب آب در اختیار باغداران قرار گرفت.
وی اضافه کرد: برای بخش باقی مانده سال که دور بعدی آبیاری (پس از برداشت محصول) است نیز 32 میلیون متر مکعب ابلاغ شده که طبق تقویم آبیاری، این آب در اختیار بهره برداران قرار می گیرد.
رجایی، در مورد چرایی چند مرحله ای بودن آبیاری نخیلات گفت: روش آبیاری که باغداران و جهاد کشاورزی انتخاب کرده است، روش آبیاری غرقابی و حوضچه ای است بدین صورت که حوضچه های بزرگی باید پر از آب شوند و با نوع کانال هایی که در اختیار داریم، امکان تامین تعداد دفعه های آبیاری بیشتر وجود ندارد.
مدیرعامل آب منطقه ای بوشهر، تنها راهکار موجود برای افزایش تعداد دفعات آبیاری را اصلاح شیوه های آبیاری عنوان کرد و گفت: این مهم به عنوان یک طرح ملی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و کشور مورد تصویب قرار گرفته است که با عملیاتی شدن آن این امکان برای استان فراهم می شود که شیوه های آبیاری باغ ها را از غرقابی به شیوه های نوین تبدیل کنند.
مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر اضافه کرد: در این صورت ما به ازای هر 3 تا 5 روز یکبار می توانیم آب را در اختیار کشاورزان قرار دهیم، ضمن اینکه با این روش حجم آبی که می بایست در اختیار کشاورزان قرار گیرد نیز کاهش می یابد.