آخرین مطالب

معارفه کارشناس حراست آموزش و پرورش آبپخش برگزارشد + تصویر

به گزارش آفتاب آبپخش:: با حضور رئیس اداره حراست اداره کل، رئیِس آموزش و پرورش و معاونین اداره آموزش و پرورش آبپخش قاسم اجرایی بندری به عنوان کارشناس حراست آموزش و پرورش منطقه آبپخش معرفی گردید.

: با حضور رئیس اداره حراست اداره کل، رئیِس آموزش و پرورش و معاونین اداره آموزش و پرورش آبپخش قاسم اجرایی بندری به عنوان کارشناس حراست آموزش و پرورش منطقه آبپخش معرفی  گردید

vid_1509432027057.jpg

hw84_1509432027239.jpg

0obn_1509432027434.jpg

x9z2_1509441989980.jpg

http://uupload.ir/files/ve2d_1509441990416.jpg