امام جمعه آبپخش مطرح کرد، 13 آبان روز غلبه بر شیطان بزرگ آمریکاست
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش