مدیرکل میراث فرهنگی بوشهر: اشتغال صنایع دستی مرتبط با نخل و خرما در آبپخش گسترش می‌یابد
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش