مدیر صنایع کشاورزی بوشهر خبر داد؛بازدید هیئت فرانسوی از نخیلات شهر آبپخش
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش