بازدید مدیر کل جهاد کشاورزی استان از پروژه طرح تحول آبیاری نخیلات آبپخش/تصاویر
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش