با حضور هشت کشور از قاره اسیا/افتخار آفرینی جوان آبپخشی در مسابقات آسیایی،تصویر
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش