مدیر کتابخانه عمومی آبپخش: کتابخوان خردسال برتر استان بوشهر ۸۵۰ کتاب خواند
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش