به مناسیبت ترور شهید دستغیب ،حوزه مقاومت شهید دستغیب آبپخش پیاده روی تاکتیکی برگزار می کند
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش