رئیس اداره برق آبپخش: شبکه برق شهری و روستایی آبپخش توسعه می‌یابد
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش