اینکه هزینه ساخت این مرکز از آبپخش به شهر دیگری منتقل شود صحت ندارد
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش