10 شهر استان بوشهر//آبپخش نامزد کسب عنوان پایتخت کتاب شد
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش