اجتماع عظیم مردم آبپخش در محکوم کردن اغتشاشات اخیر و حمایت از نظام و رهبری+تصاویر
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش