افتتاحیه طرح اصلاح شیوه آبیاری نخیلات پایلوت "170 "هکتاری آبپخش/گزارش تصویری
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش