آبشیرین کن به ظرفیت 2هزار و 500مترمکعب برای تامین آب مردم شهر آبپخش ایجاد می شود
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش