استاندار بوشهر در نشست خبری: کمربندی آبپخش ( جاده گناوه-دیلم )در سال آینده آسفالت می شود
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش