کارگروه تخصصی آبزیان و خرما در استان بوشهر تشکیل شد
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش