در هفته بزرگداشت هنر انقلاب/نمایش تئاتر بچه های مسجد در شهر آبپخش به اجرا در می آید
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش