بازدید بخشدار آبپخش از روستاهای چهاربرج، بنار آزادگان، دشتی اسماعیل خانی و چم تنگ/گزارش تصویری
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش