مدیرعامل آب منطقه‌ای بوشهر: روزانه ۴۳۲ هزار مترمکعب آب وارد شبکه آبیاری نخیلات آب‌پخش می‌شود
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش