آخرین مطالب

مدیرعامل آب منطقه‌ای بوشهر: روزانه ۴۳۲ هزار مترمکعب آب وارد شبکه آبیاری نخیلات آب‌پخش می‌شود