باحضور مردم مسولین/حسینیه بزرگ حضرت علی اکبر(ع) آبپخش افتتاح شد/گزارش تصویری
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش