لایحه بودجه شهرداری آبپخش بانه ميليارد و چهارصدو چهل پنج ميليون تومان تصویب شد
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش