توزیع غذای گرم و گوشت میان نیازمندان در شب های قدر در روستاهای آبپخش
پایگاه خبری تحلیلی آفتاب آبپخش