آخرین مطالب

دکتر بهرنگ عباسی خبرداد،ترمیم و بهسازی 2600 متر لوله شبکه آبرسانی آبپخش اجرایی میشود

به گزارش آفتاب آبپخش،دکتربهرنگ عباسی عضو شورای شهر آبپخش بیان داشت،با پیگریهای شورا برای تخصیص 6000متر لوله برای ترمیم وبازسازی شبکه آب آبپخش،هم اکنون 2600 متر لوله تعلق گرفته است.

دکترعباسی اضافه کرد: با توجه به فرسودگی شبکه آبرسانی در برخی نقاط و رسوب گیری لوله ها که بخشی از مشکلات کم آبی را باعث شده که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز میشود

عباسی  ضمن تشکر از صبر و حوصله و همکاری شهروندان در زمینه مشکلات کم آبی اظهار کرد: شهروندان باید بیش از پیش به مساله بحران آب و نحوه و میزان مصرف توجه داشته باشند.