آخرین مطالب

کارگاه توانمند سازی سیاسی با محوریت بیانات رهبر معظم انقلاب برگزار شد

آفتاب آبپخش،معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: کارگاه توانمندسازی هادیان سیاسی در اردوگاه الغدیر سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در محل جغرافیایی خانزنیان استان فارس به مدت سه روز با حضور نخبگان سیاسی استان برگزار شد.


رضایی معاون سیاسی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: کارگاه توانمندسازی هادیان سیاسی در اردوگاه الغدیر سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر در محل جغرافیایی خانزنیان استان فارس به مدت سه روز با حضور نخبگان سیاسی استان برگزار شد.

معاون سیاسی سپاه استان بوشهر اظهار کرد: بصیرت بخشی در حوزه سیاسی سپاه و بسیج با محوریت بیانات مقام معظم رهبری از بهترین الویت ها است، زیرا بصیرت در شرایط سخت بخصوص فتنه های گوناگون خارجی و داخلی باعث افشای ماهیت پلید فتنه گران و عبور با سلامت جامعه از این فتنه ها می شود.

رضایی افزود: در این کارگاه اساتید شاخص کشوری در حوزه های مختلف حضور داشتند و موضوعات اقناع سازی و تحلیل های آخرین شرایط داخلی، منطقه و جهانی بصورت کارگاهی مورد بررسی قرار گرفت تا از طریق هادیان سیاسی به جامعه هدف سپاه و بسیج منتقل شود.

وی بیان کرد: لزو م توجه به تحلیل های سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی، وتبیین و عمل به این تحلیل ها تا آخرین سطح سپاه و بسیج باید نهادینه شود و هادیان سیاسی در همه سطوح طلاییه داران عرصه جهاد تبیین، روشنگری و بصیرت بخشی هستند.لذاباید سناریوی دشمن را شناخت دشمن را رصد کرد وبا استفاده از جهاد تبییین به عملیات روانی علیه دشمنان ملت و انقلاب پرداخت.