آخرین مطالب

کف‌شکنی و حفر چاه در استان ممنوع شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر گفت: با توجه به ممنوعه اعلام شدن دشت های این استان، برای نجات دشت ها و به تعادل برگرداندن آنها حفر هرگونه چاه جدید و کف شکنی چاه ها در این استان ممنوع اعلام شده است.


به گزارش «آفتاب آبپخش»؛ شاهپور رجایی  افزود: از دشت های 16 گانه استان بوشهر 12 دشت ممنوع شده است که از میان آن چهار دشت در وضعیت ممنوعه بحرانی و چهاردشت دیگر نیز از جمله دشت های شور و لب شور ساحلی است که قابلیت کشاورزی ندارد.

وی درباره موضوع انتقال آب اظهار داشت: در فصل کشت عده ای از بهره برداران مبادرت به انتقال آب از چاه به خارج از زمین های مندرج در پروانه بهره برداری می کنند که این اقدام غیر قانونی است.

رجایی ادامه داد: در پروانه بهره برداری میزان مجاز برداشت آب و محدوده تحت شرب آن قید شده است و مالکان چاه های کشاورزی حق انتقال آب، حتی به سایر زمین های تحت مالکیت خود را ندارند.

وی بیان کرد: این موضوع در شورای حفاظت از منابع آب استان و شهرستان ها مصوب شده و با دستور قضایی انتقال غیرمجاز آب، برچیده می شود.

رجایی یادآور شد: در زمان حاضر 380 مورد انتقال غیر مجاز آب در استان بوشهر شناسایی و در شورای حفاظت از منابع آب در استان مطرح شده که با حمایت مراجع قضایی به صورت قاطع اجرا می شود.

وی تاکید کرد: انتقال غیرمجاز آب به خارج از اراضی آبخور منجر به افزایش سطح زیر کشت می شود که این امر با توجه به شرایط حاد کنونی مشکلاتی را ایجاد می کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر گفت: با توجه به اجرای طرح پهنه بندی کشت سهم هر شهرستان مشخص شده وهمه کشاورزان ملزم به امضای تفاهم نامه پهنه بندی کشت هستند در غیراین صورت از دریافت سایر خدمات محروم می شوند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر با اشاره به افت سطح ایستابی دشت های این استان گفت: با توجه به کاهش بارش ها، تغذیه نشدن آبخوان های استان و برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی، شاهد افت متوسط سالاانه یک متر از سطح ایستابی در همه دشت های استان هستیم.

وی افزود: این وضعیت باعث کاهش فاحش آبدهی چاه ها شده به همین علت با حجم زیادی از درخواست کف شکنی روبرو شده ایم.

رجایی ادامه داد: با توجه به ممنوعه بودن دشت های استان، قانون گذار ضوابط سخت تری را برای کف شکنی پیش بینی کرده است و این ضوابط می بایست برای صدور مجوز با دقت بیشتری بررسی شود.

وی بیان کرد: همه کف شکنی ها باید با مجوز شرکت آب منطقه ای بوشهر و به وسیله دستگاه های حفاری مجاز (دارای کد و انگ و جی پی اس) انجام شود.

رجایی بیان کرد: در زمان حاضر 13هزار و 600 حلقه چاه در استان بوشهر وجود دارد که از این شمار هشت هزار و 100 حلقه مجاز و پروانه دار و پنج هزار و 500 چاه غیرمجاز است.

وی ادامه داد: سال گذشته 104 حلقه چاه غیرمجاز در استان بوشهر مسلوب و پر شد و امسال نیز براساس سهمیه 100 حلقه چاه باید پر شود که در سه ماه گذشته 17 حلقه پر شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: در زمان حاضر 300 حکم قضایی برای پرکردن چاه های کشاورزی در استان وجود دارد که باید اجرا شود.