آخرین مطالب

کمیته استانی هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر تشکیل می‌شود

آفتاب آبپخش- معاون توسعه منابع و امور دانشجویی پردیس علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: نخستین نشست کمیته استانی هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر برگزار می شود.


عبدالرضا عرب‌زاده  اظهار داشت: کمیته استانی هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر امشب به ریاست استاندار در محل دفتر استاندار با حضور تمام اعضا برگزار می شود.

معاون توسعه منابع و امور دانشجویی پردیس علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: این نشست، نخستین نشست کمیته استانی هیئت امناء دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر در سال ۱۳۹۷ است.

عرب زاده اضافه کرد: اعضای کمیته استانی هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر شامل استاندار رئیس کمیته، مدیرکل آموزش و پرورش به عنوان نائب رئیس کمیته، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر دبیر کمیته هستند.

وی تاکید کرد: همچنین مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دانشگاه خلیج فارس، مدیرکل نوسازی مدارس، معاون برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش روسای پردیس های دختران و پسران دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر، نمایندگان پردیس های دختران و پسران و نمایندگان اساتید هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان دیگر اعضای این کمیته هستند.