آخرین مطالب

رئیس شورا شهرآبپخش خبرداد، از فردا آب برای کل شهر پمپ خواهد شد

آفتاب آبپخش، فرخ عباسی رئیس شورای شهر آبپخش بیان داشت، مشکلات پیش روی دریافت آب  ،آب‌پخش رفع شده و از  فردا آب برای کل شهر پمپ خواهد شد

 رئیس شورای شهر آبپخش افزود:  از امروز شاهد کاهش مشکلات مردم در زمینه تامین آب  بودیم ، امیدواریم به زودی وضعیت آب به حالت کلی برگردد، از صبوری همشهریان عزیز کمال تشکر رادارم.