آخرین مطالب

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش آبپخش از مدارس منطقه + تصویر

به گزارش آفتاب آبپخش: خانم اکرم پاپری به همراه معاون آموزشی و راهبر آموزشی اداره آموزش و پرورش در حضوری سر زده از نزدیک شاهد نحوه رسیدگی به امورثبت نام و سنجش دانش آموزان منطقه بودند که این بازدید  هفته گذشته از مدارس علامه طباطبایی، سید احمد خمینی، سالن ورزشی پوریا ولی و آموزشگاه استثنایی رودکی آبپخش صورت پذیرفت.