آخرین مطالب

برگزاری دوره آموزشی مقابله با بیماری‌های مرکبات درآبپخش برگزارشد

آفتاب آبپخش،منصور نوذری با اشاره به برگزاری این دوره آموزشی با حضور ۲۵ نفر از کشاورزان در بخش آبپخش خاطرنشان کرد: در این کارگاه آموزشی موارد بسیار موثری در سه مقوله مناطق آلوده نشده، مناطق تازه آلوده شده و مناطقی که آلودگی گسترش یافته، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان صبح شنبه در حاشیه برگزاری برنامه آموزشی برای کشاورزان اظهار داشت: امروز شاهد برگزاری دوره آموزشی مدیریت بیماری شانکر باکتریایی مرکبات برای کشاورزان دشتستانی هستیم.

منصور نوذری با اشاره به برگزاری این دوره آموزشی با حضور ۲۵ نفر از کشاورزان در بخش آبپخش خاطرنشان کرد: در این کارگاه آموزشی موارد بسیار موثری در سه مقوله مناطق آلوده نشده، مناطق تازه آلوده شده و مناطقی که آلودگی گسترش یافته، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به قرنطینه‌ای بودن این بیماری، راه‌های پیشگیری و کنترل این بیماری در مناطقی که آلودگی مشاهده نمی‌شود شامل خرید نهال شناسنامه دار از نهالستان های معتبر و مجوز دار و ردیابی درختان مرکبات حتی در تعداد کم است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان ادامه داد: در مناطقی که به تازگی آلودگی مشاهده گردیده، در صورتی که آلودگی بیش از ۵۰ درصد باشد درختان آلوده امحاء شوند و شاخه‌ها هرس شده و سوزانده شوند.

نوذری بیان کرد: در صورتی که آلودگی بسیار گسترش یافته باشد، علاوه بر محلول پاشی‌های دوره‌ای باید مبارزه علیه آفت مینوز مرکبات با سموم توصیه شده و تکرار سم‌پاشی‌ها بعد از تشکیل میوه در سه نوبت به فواصل ١۵ روزه انجام شود.

وی اضافه کرد: همچنین اجتناب از کود دهی زیاد به‌ویژه کودهای ازته و آبیاری بیش از حد، تیمار دقیق اندام های آلوده با ترکیبات مسی مناسب، هرس شاخه های آلوده و سوزاندن آنها صورت گیرد.