آخرین مطالب

رتبه های برتر کنکور ۹۷ در شهرستان دشتستان+ اسامی

به گزارش آفتاب آبپخش؛ بسیاری از دانش آموزانی که براساس نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۹۷ توانسته اند رتبه های برتر را کسب کنند حکایت از سبقت شهرستانی ها بر پایتخت نشینان دارد.بانگاهی به آمارهای نیمه رسمی از برخی مراکز و موسسات آموزشی نشان از کسب رتبه های قابل قبولی توسط دانش آموزان مناطق محروم وکمترتوسعه یافته دارد.1_زهرا كريمى زاده         3 تجربى
2_محمد بى نياز           13 رياضى
3_محمد گنجه              135 رياضى
4_عليرضا حاجى زاده    144 
5_حسين يزدان پناه      151 تجربى
6_فاطمه عباسى          193 انسانى
7_على اسدى               200 تجربى
8_ياسمن خسروى        231 رياضى
9_پريسا بحرينى           244 تجربى
11_سپيده احمدى ثابت    282 انسانى
12_محمدجواد شعبانى    295 تجربى
١٢_رضا سالارى مقدم       311 تجربى
13_ليلا شهابى                 335 تجربى
14_ميلاد مالكى            427 رياضى
15_مليكا شفيعى          444 تجربى
16_عليرضا نگهبان         506 رياضى
17_سينا رهسپار              509 رياضى
18_مجتبى جمهوريان        519 انسانى
19_رضا رضايي مطلق      537 تجربى
20_على اثنى عشر            550 رياضى
21_محمد دهقان كللى     552 رياضى
22_رضا فرجام                  553 رياضى
23_حسين باقرى حقيقى     574 رياضى
24_سهيلا پرواز                 591 تجربى
25_محمد دهقانى              623 تجربى
26_سودابه غلامى سملى      798 تجربى
27_فاطمه انوشه              816 انسانى
28_عليرضا وزيرى            834 تجربى
29_فاطمه درخشنده راد   849 رياضى
30_عبدالمجيد دانش پژوه  874 رياضى
31_فروزان شولى پور        925 تجربى
32_رضا زنگويى               971 تجربى
33_مريم افراسيابى         982 انسانى
34_زهرا كريمى زاده        13 زبان
35_فروزان شولى پور        52 زبان
36_ليلا شهابى                180 زبان
37_كورش وطن خواه      239 زبان
38_محمد خوش رفتار    250 زبان
39_محدثه زبيرى           309 زبان
40_عباس پويا               340 زبان
41_راحیل درودگاهی       386 زبان
42_ رضیه جوکار             421 زبان
43_مریم احسان نژاد       425 زبان
44_محمد بی نیاز           429 زبان
45_رضا رضایی مطلق    433 زبان
46_آرش حاجیانی         464 زبان
47_یاسمن خسروی      466 زبان
48_رضا سالاری مقدم   500 زبان
49_عباس خسروی        519 زبان
50_محمد دهقانی         565 زبان
51_مهدی بحرانی        566 زبان
52_ملیکا شفیعی          714زبان
53_ملیکا هدایت            732 زبان
54_ نیلوفر دانشی         744 زبان
55_فرزانه آبشیرینی       801زبان
56_اسماعیل رزم آزمای  871زبان
57_درنا حاجیانی         899 زبان
58_رقیه حسن پور      973 زبان
59_ریحانه افشاری       973 زبان
60_سیده رزیتا موسوی   185هنر
61_مینا باصولی            600 هنر
62_نسترن حیدری         888 هنر
63_ فاطمه ایرج زاده      994 هنر