آخرین مطالب

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر/انتقال آب به شبکه های 2 هزار و 400 هکتاری آبپخش

آفتاب آبپخش، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر گفت: هم اکنون 95 درصد آب سطحی استان بوشهر در دشتستان مصرف می شود و بیشترین ساخت و ساز زیربنایی آب این استان در این شهرستان است.


شاهپور رجایی افزود: همچنین بیش از 75 درصد باغ های آبی استان بوشهر نیز در شهرستان دشتستان قرار دارد.
رجایی با اشاره اهمیت اجرای طرح نخلستان در شهرستان دشتستان ادامه داد: شرکت آب منطقه ای استان بوشهر برای اجرای این طرح 2 تعهد داشته که یکی از آنها لوله گذاری 2 هزار و 400 هکتاری سعد آباد است که در صورت تامین اعتبار 50 درصد کار اجرای این طرح تا پایان شهریور ماه امسال انجام و تحویل جهاد کشاورزی استان بوشهر می شود.
وی ادامه داد: طرح دوم نیز مصوبه انتقال آب به شبکه های 2 هزار و 400 هکتاری آبپخش است که هفته آینده فراخوان آن انجام خواهد شد.