آخرین مطالب

با تصمیم استانداری بوشهر ساعات کاری ادارات دولتی تغییر کرد

آفتاب آبپخش،ساعات کاری ادارات دولتی از فردا 28 مرداد ماه تغییر کرد و با یک سری تغییرات تا 15 شهریورماه به روز رسانی شد.


با تصمیم استانداری بوشهر ساعات کاری ادارات دولتی از فردا 28 مرداد ماه تغییر کرد و با یک سری تغییرات تا 15 شهریورماه به روز رسانی شد.

بر اساس این گزارش و بنا به نامه ای که به امضاء زرین فر معاون استاندار بوشهر رسیده است، از فردا ساعت شروع کار ادارات دولتی از ساعت 6 بامداد به هفت بامداد تغییر کرد و کارمندان دولت نیز به جای ساعت 12:30 دقیقه باید یک ساعت بیشتر و تا ساعات 13:30 دقیقه در ادارات خود مشغول کار شوند.

این تغییر ساعات کار اداری به دنبال مصوبه هیات وزیران انجام می شود که به استانداری ها مجوز داد تا در راستای مدیریت میزان مصرف انرژی برق، تغییراتی را در ساعات کار خود اعمال کنند