آخرین مطالب

نقدی بر سخنان نماینده دشتستان؛ از آبرو مایه گذاشتن یعنی چه؟

آفتاب آبپخش،آقای محمدباقر سعادت نماینده مردم دشتستان چند روز پیش در گفت و گو با خبرنگاران جمله ای را گفته اند که من هر چه به آن فکر کرده ام، کمتر به پاسخ درستی برای آن رسیده ام. جمله ایشان این است:«برای حل مسأله آب دشتستان از أبرویم مایه گذاشتم.»


*رضا معتمد
آقای محمدباقر سعادت نماینده مردم دشتستان چند روز پیش در گفت و گو با خبرنگاران جمله ای را گفته اند که من هر چه به آن فکر کرده ام، کمتر به پاسخ درستی برای آن رسیده ام. جمله ایشان این است:«برای حل مسأله آب دشتستان از أبرویم مایه گذاشتم.»
نگارنده، هر چه فکر کرد، نتوانست بفهمد که آقای سعادت چگونه در قضیه آب از آبرویش مایه گذاشته است؟برای همین،احتمالات زیر را برای رسیدن به پاسخ از ذهن گذراند:
احتمال اول: آقای سعادت برای حل مسأله آب دشتستان به دفتر کار این و آن مسئول مراجعه کرده و حتی تا در خانه شان رفته و بالاتر از آن به آنها التماس کرده است. اگر منظور این بوده، که انجام چنین کاری برای یک نماینده از آبرو مایه گذاشتن نیست. بلکه چون در جهت خدمت به مردم است، مایه کسب آبرو و وجهه نیز خواهد بود.
احتمال دوم: می توان احتمال داد که یک روز نماینده دشتستان، مثلا به محل کار وزیر نیرو رفته و در حالی که تعداد زیادی آدم هم در اتاق انتظار، شاهد و ناظر بوده اند، سر و صدا راه انداخته، گریبان پاره کرده و حتی با لگد به در اتاق وزیر کوبیده است. این کارها در نگاه اول برای ناظران می توانسته مایه تعجب بوده باشد و حتی زمینه هتک آبرو را فراهم کند اما همین ناظران هم که آدم اند و چشم و گوش دارند.لابد رفته اند و پرسیده اند که این فرد کیست و چرا این کارها را می کند و وقتی فهمیده اند که نماینده دشتستان است و برای کم آبی حوزه اش چنین اختیار از کف داده، در دل تحسینش هم کرده اند و به او صدها آفرین گفته اند. پس این احتمال هم نمی تواند معنی از آبرو مایه گذاشتن بدهد.
احتمال سوم: این که نماینده دشتستان برای جمع آوری وجه لازم برای رفع مشکل آب دشتستان با لباس مبدل به مساجد تهران رفته و از مردم طلب کرده یا رفته و برای راضی کردن مردم کازرون برای گذشتن از حقابه شان، در خانه یکی یکی شان را زده و ناسزا شنیده است.این می تواند از آبرو مایه گذاشتن باشد اما احتمالش خیلی بعید است.
احتمال چهارم: این که نماینده دشتستان برای رفع مسأله آب چک شخصی اش را داده است البته نه خدای نخواسته به عنوان رشوه که چنین فرضی در کشور اسلامی ما بعید و حتی دور از ذهن است! بلکه ممکن است ایشان برای خرید ابزار و آلات آبرسانی از حساب شخصی چک داده است و بعدها چون چک ها پاس نشده، کار به پاسگاه و کلانتری و دادگاه کشیده شده و در نتیجه، اعتبار و آبروی نماینده محترم آسیب دیده است. با فرض این که یکی از دو احتمال چک کشیدن درست باشد، به نظر نمی آید موعد سررسید چک ها این قدر زود بوده باشد که مایه آبروریزی شود چون ایشان این اندازه سرش در حساب و کتاب است که چکی با سررسید عاجل ندهد زیرا هنوز چند هفته ای از مشکل آب دشتستان و اعتراضات مردمی نگذشته است.
غیر از چهار احتمال بالا، احتمال دیگر برای آسیب رسیدن به آبروی این نماینده محترم آن هم به خاطر عمل به بدیهی ترین وظیفه اش، به ذهن من نرسید. جز این که فرض کنیم ایشان در پاسخگویی به انتقادات مردمی در کم کاری اش نسبت به انجام وظیفه نمایندگی، کمی پیاز داغ موضوع را زیاد کرده یا در منت گذاری بر سر موکلانش زیاده اغراق کرده است یا خدای نخواسته معنی «از آبرو مایه گذاشتن» را نمی داند و یا شاید هم  سر ذوق  آمده و خواسته با دو کلمه متجانس آب و آبرو بازی ادبی کند! والله اعلم

*مدیر مسئول هفته نامه و پایگاه خبری پیغام