آخرین مطالب

اولین نشست انجمن اهل قلم شهر آب پخش برگزار شد /تصاویر

آفتاب آبپخش،در این نشست داود جان امیری مسئول انجمن ضمن خوش آمد به حاضران در جلسه از اهداف انجمن صحبت کرد. وی بیان داشت  که هدف از برگزاری این انجمن آموزش ، داستان خوانی و تحلیل کتاب می باشد.

جان امیری افزود،قصد داریم از اساتید صاحب نظر از آب پخش و دیگر نقاط استان استفاده کنیم. همچنین هر یک ماه یک کتاب را جهت تحلیل و بررسی معرفی می کنیم.
در این جلسه آقایان قاسم بردخونی و عبدالرضا عربزاده ابراز داشتند حرکت بسیار خوبی شروع شده و امیدواریم در آینده نیز تداوم داشته باشد و بر حمایت بیشتر ادب دوستان تاکید داشتند.
خانم اعظم مدرس نیا در این نشست بر لزوم نشست تخصصی جهت دانش آموزان مقاطع مختلف تاکید کردند.


در این نشست خانم ها شمس دین، زینب قاسمی، خواجه و آقایان آرش آموزگار ، سید امیرعلی موسوی، جعفر کازرونی حضور داشتند و تاکید بر حمایت بیشتر ادب دوستان داشتند.
خداداد رضایی به ایراد سخنانی در مورد داستان و داستان نویسی پرداختند و سپس داستانی کوتاه به نام حضانت از آثار خودشان را خوانش کردند که مورد توجه حاضران در جلسه قرار گرفت.
در پایان نیز کتاب چشمهایش نوشته بزرگ علوی جهت تحلیل و بررسی معرفی شد که تاریخ برگزاری این جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد