آخرین مطالب

دومین نشست انجمن ادبی نادم با موضوع داستان در آبپخش برگزارشد/تصاویر

آفتا ب آبپخش، دومین محفل انجمن ادبی نادم با موضوع داستان در سالن اجتماعات شهرداری آب پخش در تاریخ ۷ شهریور ماه ۹۷ برگزار گردید


در این جلسه ابتدا داود جان امیری مسئول انجمن ادبی نادم به حضار در سالن خوش آمد گفت.
دکتر کریم حیاتی در مورد ادبیات داستانی ایران و جهان به ایراد سخنرانی پرداختند و جوانان را به نوشتن متون اجتماعی و دغدغه های جامعه تشویق کردند.


سپس خانم بانو بوستانی مدیر انجمن رادیو شهریاران دشتستان که از میهمانان این جلسه بودند به ایراد سخنرانی در مورد نقش خوانش و صدا در داستان پرداختند.
در این جلسه آقایان خداداد رضایی، داود جان امیری و خانم ها خواجه زاده و زینب قاسمی داستان های خود و بانو بوستانی یکی از نوشته داود جان امیری را خوانش کردند، که بعد از هر داستان نقد و بررسی حاضران در جلسه را در پی داشت.
در پایان جلسه نیز برای هفته بعد کتاب رمان چشماهایش نوشته بزرگ علوی جهت تحلیل و بررسی معرفی شد.
از شهردار محترم شهر آب پخش سرکار خانم مهندس صمصامی و جناب آقای علی دهقان مسئول کتابخانه عمومی شهر آب پخش جهت حمایت خود از این انجمن صمیمانه سپاسگزاریم.